Beste Klant,

Door onvoorziene omstandigheden heeft Drukkerij Robijns beslist
om te stoppen met haar drukactiviteiten.

Bedankt voor de jarenlange klantgetrouwheid.


Cher Client,

En raison de circonstances imprévues, Imprimerie Robijns a décidé
d'arrêter ses activités d'impression.

Merci pour les nombreuses années de fidélité.